Pyydystä ja päästä -kalastus

09 Jan 2019
by julius
Comments are closed

Kalastus on yksi suomalaisten suosikkiharrastuksista kesäaikana. Mökkeilijät ja luonnossa viihtyvät nauttivat kalastamisesta Suomen runsaslukuisissa järvissä ja vesistöissä. Kun muualla Euroopassa ei ole kovinkaan paljon vettä ja paljon ihmisiä, Suomessa on vähän ihmisiä ja sitäkin vähemmän kalastajia, mutta paljon luonnon vettä. Tämän takia kalastusta Suomessa voisi ja pitäisi lisätä. Tästä saataisiin luonnonmukaista lähiruokaa, jota pitäisi hyödyntää paljon enemmän. Suomessa totuttu “pyydystä ja päästä” -kalastuskulttuuri on vain harvoin järkevää, kun se voi muualla olla lähes ainoa keino kalastaa.

“Pyydystä ja päästä” -kalastuksen kannattaja päästää suuren hauen takaisin järveen tai mereen. Iso hauki syö jälkeläisiään ja lajitovereitaan, kunnes vain tämä yksi iso hauki on jäljellä. Suuri hauki syö paljon, mutta myös kasvaa hitaasti. Jos kymmenenkiloinen suuri hauki pyydetään pois merestä tai järvestä, tilalle saadaan viidestä kymmeneen kalaa. Sekä “pyydystä ja päästä” -kalastus että hauen iskeminen iskukoukulla satuttavat kalaa. Lähtökohtaisesti näillä on kuitenkin ympäristön kannalta suuri ero. “Pyydystä ja päästä” -ajattelua noudattava kalastaja kokee onnellisuutta napatessaan kalan, kun kalastamisella on usein suuri hiilijalanjälki. Hauen iskeminen iskukoukulla tuo lähiruokaa suomalaisille eikä tuota hiilijalanjälkeä.

“Pyydystä ja päästä” -kalastus ei ole ongelmatonta

“Pyydystä ja päästä” -kalastus on ollut kiistelty aihe, ja osa pitää tätä viattomalla luontokappaleella leikkimisenä ilman tarkoitusta hankkia ravintoa. Tämän vuoksi kuolee joka vuosi suuri määrä kaloja. Vastustajien mielestä käytäntö johtaa myös stressaantuneisiin kaloihin ja kuolleisuuden kasvuun, kun taas “pyydystä ja päästä” -käytännön puoltajat eivät näe mitään haittavaikutuksia, kun käytäntöä toteutetaan oikein.

Täytyy muistaa, että resurssimme tällä maapallolla ovat rajalliset ja ilman mitään rajoituksia kalat loppuvat kesken. Tilannetta hankaloittaa vielä se, että kalastajat ovat yleensä kiinnostuneita samojen kalalajien pyynnistä. Jokaisen kalastusta harrastavan tulisi olla tietoinen siitä, miten sen vapauttaminen koukusta ja laskeminen takaisin veteen voi vaikuttaa kalaan. Merkityksellisimmät tekijät ovat veden lämpötila ja sen syvyys. Jos vesi on kovin lämmintä, 18 astetta tai enemmän, kalojen kuolleisuus kasvaa. Tällaisissa tapauksissa pyydystä ja päästä -kalastus tulisi olla kiellettyä. Kalan vapauttaminen takaisin veteen ei ole myöskään järkevää, jos kala on nostettu kovin syvältä, sillä iso painevaihtelu voi aiheuttaa kalan uimarakon pullahtamisen ulos. Myös kalalajien välillä on eroja: hauki ja taimen esimerkiksi kestävät käytäntöä erittäin hyvin kun taas lohi ja ahven huonommin.

On puhuttu, että jos “pyydystä ja päästä”-kalastus kiellettäisiin, johtaisi se harrastekalastajien määrän jyrkkään laskuun ja istutusten kasvuun. Kalastuksen harrastajat myös uskovat, että kiellon seurauksena kalastuslupien hinnat nousisivat sekä uhkaavan monen kalalajin luontaisen kannan tulevaisuus olisi vaakalaudalla. Myös Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on sitä mieltä, että “pyydystä ja päästä”-kalastuksen kieltämisen myötä unohdettaisiin täysin kaloille itselleen koituvat hyödyt ja tehtäisiin kalastuksen harrastajista rikollisjoukkoa.

Kalansaalista tulee osata kunnioittaa ja arvostaa. Ylettömässä lahtaamisessa ei ole kalastajan tai kalan näkökulmasta mitään järkeä. Luonnonvarojen oikeanlainen hyödyntäminen on kalastajan vastuulla ja saalistetut kalat pitää käyttää tavalla tai toisella ihmisravinnoksi. Kalastajan täytyy järjellä arvioida kalan vammojen ja veden lämpötilan perusteella, tuleeko saalistettu kala selviämään hengissä, jos sen päästää takaisin veteen. Vastuu luonnostamme ja kaloistamme on kalastajilla. Pidetään niistä huolta.

Sopivat vaatteet kalastukseen säällä kuin säällä löytyy https://kidsbrandstore.fi/ nettikaupasta. Nettikaupasta saa hankittua laadukkaat ja trendikkäät merkkivaatteet jokaiselle kalastusta harrastavalle lapselle ja nuorelle. Käy tsekkaamassa valikoima linkin kautta.

Tuulantei.fi © 2021
PandoraBox